Projektová činnost

Naše silné stránky přizpůsobíme potřebám našich klientů. Zajišťujeme komplexní projektové práce od návrhu stavby přes zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti po dokumentaci pro výběr zhotovitele.

Na základě vašich individuálních požadavků, zajistíme projekty staveb pro bydlení, podnikání, občanské vybavenosti, rekonstrukce, přístavby, nástavby, revitalizace a zateplení objektu.

Projektová činnost

Projednání záměru

V rámci přípravné fáze projektu s klienty vždy nejprve formulujeme jejich požadavky a představy na základě sdělených nebo předaných informací. Před nalezením optimálního řešení prohlédneme dané místo a navrhneme u pozemku nebo objektu možnosti využití.

Provedeme analýzu stavebního záměru, staveniště a okolí včetně zjištění vlastnických a jiných práv. Na základě získaných podkladů, následně posoudíme vhodnost staveniště, upřesníme potřebné průzkumy a předběžně definujeme projektové práce a plán případných dalších postupů.

Mám zájem o službuNapište nám
Projektová činnost

Studie

Architektonická studie jako součást přípravné fáze projektu, ať už se jedná o novostavbu, rekonstrukci nebo přístavbu. Návrh a studie stavby je předprojektovou částí dokumentace, která vyjasní stavební záměr a ověří možné provedení stavby ve vybraném místě. Komplexní architektonický návrh je standardně vyhotovován ve více variantách. Architektonické studie vytváříme včetně propočtu nákladů a posouzení investičního záměru.

Mám zájem o službuNapište nám
Projektová činnost

Projektová dokumentace je nezbytná pro získání stavebního povolení, sestavení rozpočtu pro výběr dodavatele a pro správnou realizaci stavby. Projektová dokumentace má různé fáze, které se liší podle účelu, k jakému slouží. Zpracováváme tyto základní typy dokumentací:

Mám zájem o službuNapište nám
Projektová činnost

Zaměřování stávajících objektů

Zajišťujeme kompletní zaměření skutečného stavu již stávajících objektů včetně tvorby mapových podkladů, které slouží pro rekonstrukce, opravy a jiné účely.

Rozsah zpracované dokumentace se vždy odvíjí od individuálních požadavků každého klienta.

Mám zájem o službuNapište nám
Projektová činnost

Rozpočtování staveb je nezbytné pro stanovení celkové hodnoty realizované stavby či rekonstrukce. V oblasti rozpočtování staveb provádíme komplexní služby pro fyzické osoby, developery, investory, stavební firmy, organizace státní správy a jiné. V rámci cenového managementu zhotovujeme položkový rozpočet stavby, výkaz výměr, slepý rozpočet a nezávislý kontrolní rozpočet.

Mám zájem o službuNapište nám
Projektová činnost

Dotace

Zajišťujeme kompletní zpracování projektové dokumentace k programu Nová zelená úsporám, a to včetně odborného posudku a všech náležitostí definovaných dotačním programem Nová zelená úsporám.

Zpracujeme projektovou dokumentaci stávajícího a nového stavu podle požadavků programu, energetické hodnocení, zpracování a podání žádosti o dotaci a pomoc při dokládání realizace projektu. Vysvětlíme vám důležité body dotačního programu u konkrétního projektu a potřebnou administraci vyřídíme za vás.

Mám zájem o službuNapište nám
Kontaktní formulář

Jdete do toho s námi? Napište nám.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Top