Projektová dokumentace

K realizaci každé stavby či rekonstrukce je zapotřebí projektová dokumentace (mnohdy nazývaná také jako stavební dokumentace). Jsou to výkresy, technická zpráva a další náležitosti nutné jak pro stavbu samotnou, tak pro získání povolení od stavebního úřadu.

Projektová dokumentace je realizována pro konkrétní stavbu či rekonstrukci. To znamená, že procesu její tvorby předchází zaměřování buď jenom pozemku, anebo i stávající budovy (v případě rekonstrukce).

Prvotní návrh je nazýván studií. Ten neslouží jako podklad pro stavební úřad, je to spíše koncept celé stavby. Na základě něj se pro stavební úřad vypracuje projektová dokumentace domu. Ta samozřejmě musí splňovat všechny předepsané normy a zpracovávat ji mohou pouze autorizované osoby (jejich seznam naleznete v rámci České komory autorizovaných inženýrů a techniků anebo České komory architektů). Podle požadavků stavebního úřadu se projekt dále upravuje a přikládají se k němu také další povolení (například od sousedů a podobně).

Jakmile jsou připomínky stavebního úřadu zapracovány v projektové dokumentaci a úřad vydá stavební povolení, může se stavba začít realizovat.

Obsah projektové dokumentace je přesně uveden ve vyhlášce 499/2006Sb. Ve zkratce – projektová dokumentace zahrnuje:

  • průvodní zprávu,
  • souhrnnou technickou zprávu,
  • technickou zprávu jednotlivých částí,
  • výkresovou část stavební části.

Dále také projekt topení, kanalizace, plynu, přípojek a ZTI (zdravotně technické instalace – vodovody, kanalizace a plynovody). V neposlední řadě také požárně bezpečnostní řešení stavby a průkaz energetické náročnosti budovy. Na základě projektu lze také uplatňovat nárok na různé dotace.

Rádi zpracujeme projektovou dokumentaci pro vaši novostavbu či rekonstrukci. Obraťte se na naši projekční kancelář, máte-li zájem o zpracování projektové dokumentace v Brně a okolí. Zajišťujeme komplexní komplexní projektové práce.

Kontaktní formulář

Jdete do toho s námi? Napište nám.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Top