Rozpočtování staveb

Rozpočtování staveb je nezbytné pro stanovení celkové hodnoty realizované stavby či rekonstrukce. V oblasti rozpočtování staveb provádíme komplexní služby pro fyzické osoby, developery, investory, stavební firmy, organizace státní správy a jiné.

V rámci cenového managementu zhotovujeme položkový rozpočet stavby, výkaz výměr, slepý rozpočet a nezávislý kontrolní rozpočet.

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby, jinak řečeno též stavební rozpočet, je souhrn informací o tom, jaká bude výsledná cena za stavební dílo. Základem položkového rozpočtu je projektová dokumentace pro provedení stavby, případně projektová dokumentace pro stavební povolení u jednodušších staveb.

Položkový rozpočet stavby bývá velmi často sepsán v tabulce, která je členěna na několik oddílů dle typu práce. Jde například o oddíly zemní práce, základy domu, stěny a příčky, podlahy, výplně otvorů, tepelná izolace, střecha nebo komunikace.

Výkaz výměr

Jedná se o konečný soupis stavebních dílů, materiálů a veškerých prací, které jsou potřebné k realizaci stavby. Výkaz výměr je vyhotoven na základě projektové dokumentace. Jedná se o výpočetně náročný dokument, který zahrnuje každou jednotlivou položku a její specifikaci. Výkaz výměr je zpracován v souladu s technologickým postupem.

Užitečný nástroj pro investora, který tak má po celou dobu materiál pro kontrolu nákladů.

Slepý rozpočet stavby

V praxi se jedná o položkový rozpočet stavby, který ale neobsahuje ceny za jednotlivé položky. Jde o případ, kdy se o stavbu uchází několik firem ve výběrovém řízení. Právě tyto firmy dodají nabídkový rozpočet, který se shoduje se slepým rozpočtem stavby. Na základě předložené nabídky se pak investor rozhodne pro výběr onoho dodavatele či subdodavatele.

Rozpočtování staveb Brno

Vaše sny měníme v realitu. Nabízíme komplexní služby v oblasti rozpočtování staveb. V případě jakýchkoliv dotazů, nejen ohledně rozpočtování staveb, se můžete obrátit na naší projekční kancelář Brno.

Kontaktní formulář

Jdete do toho s námi? Napište nám.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Top