Dokumentace pro stavební povolení

Na začátku vydařené stavby nebo modernizace či rekonstrukce je bezchybné zpracování dokumentace pro ohlášení stavby a stavební povolení.
Hledáte-li někoho, kdo by vám kvalitně zpracoval projektovou dokumentaci pro stavební povolení a nechcete za to dát celé vaše jmění, jste na správné adrese. Dokážeme pro vás připravit přehledně a kvalitně vypracovanou projektovou dokumentaci, která vždy bude základem pro efektivní přípravu a následnou realizace každého stavebního díla.

Na dokumentaci pro územní řízení obvykle navazuje dokumentace pro stavební povolení a je vyžadována u všech staveb, které kvůli svému rozsahu povoluje příslušný stavební úřad. Tyto podklady musí obsahovat konstrukční řešení, prostorové uspořádání a materiálovou specifikaci celé stavby. Dále jsou nutnou součástí také všechna dílčí řešení jednotlivých projektových specialistů. Máme na mysli zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, plynofikace a také požární bezpečnost stavby. Zpracování dokumentace pro stavební povolení musí být v souladu s podmínkami územního rozhodnutí a jeho součástí je:

  • Průvodní zpráva
  • Souhrnná technická zpráva
  • Situační výkres
  • Architektonické-stavební řešení
  • Stavebně konstrukční řešení
  • Požárně bezpečnostní řešení
  • Zdravotně technické instalace
  • Vytápění
  • Elektroinstalace, hromosvod
  • Průkaz energetické náročnosti budovy

Hlavním účelem všech těchto dokumentů je definování stavby tak, aby stavební úřad posoudil soulad návrhu s vydaným územním rozhodnutím, veřejným zájmem v dané lokalitě a také s obecnými technickými podmínkami. Pak může stavební úřad vydat stavební povolení, které musí vyhovovat stavebnímu zákonu.

Pokud je výše zmíněné přesně to, co potřebujte, ozvěte se nám. Rádi vám nezávazně připravíme individuální nabídku vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení pro stavbu nebo stavební úpravu, kterou se chystáte realizovat.

Kontaktní formulář

Jdete do toho s námi? Napište nám.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Top