Dokumentace skutečného provedení stavby

Mezi naše další služby se řadí také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Základem efektivní přípravy a následně úspěšně provedené realizace stavby je přehledně a kvalitně vypracovaná projektová dokumentace. Ve fázi dokončení stavebního díla pak přichází na řadu projektová dokumentace skutečného provedení stavby (zkráceně DSPS).

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je podkladem pro kolaudační řízení a jsou v ní obsaženy veškeré změny, ke kterým případně došlo během provádění výstavby. Jde o odlišnosti, které neodpovídají stavu objektu, jak je popsán v dokumentaci, která sloužila pro získání stavebního povolení nebo k ohlášení stavby. Tato dokumentace tedy zaznamenává konečný stav, ve kterém byla finální stavba uvedena do provozu. Pokud se jedná o stavbu menšího rozsahu, může být tento dokument nahrazen i zjednodušenou stavební dokumentací, které se říká pasport stavebního objektu.

Co vše obsahuje dokumentace skutečného provedení stavby:

  • Průvodní zpráva
  • Souhrnná technická zpráva
  • Situační výkresy
  • Výkresová dokumentace
  • Geodetické zaměření stavby

Co obsahuje zjednodušená stavební dokumentace – pasport stavebního objektu:

  • Průvodní zpráva
  • Souhrnná technická zpráva
  • Zjednodušený situační nákres
  • Zjednodušená výkresová dokumentace

Pokud tedy potřebujete kvalitní podklad pro kolaudaci vašeho záměru, neváhejte nás oslovit. Vše spolu probereme a my vám poradíme, který typ dokumentu budete potřebovat. Jednotlivé formy se od sebe liší časovou a pochopitelně pak i finanční náročností.

Kontaktní formulář

Jdete do toho s námi? Napište nám.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Top