Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti zajistíme strategické řízení postupu výstavby od přípravy přes vlastní realizaci stavby až po předání stavby, která je připravena k užívání.

Zajistíme územní a stavební povolení včetně koordinování stanovisek, vyjádření a posudky dotčených orgánů, projednání a posouzení stavebních záměrů a organizaci výběrových řízení. Inženýrskou činnost zajišťujeme pro malé i velké stavby ve všech jejich fázích.

Inženýrská činnost

Stavební povolení a územní rozhodnutí

Zastupujeme klienty v územním a stavebním řízení. Projednáme záměr se stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy, ostatními účastníky řízení a vyřídíme potřebná povolení. Dle potřeby vyřizujeme pro stavby územní souhlas, ohlášení stavby, územní rozhodnutí nebo stavební povolení popř. jiný požadovaný typ povolení.

Mám zájem o službuNapište nám
Inženýrská činnost

Kolaudace

Po dokončení stavby zajišťujeme její kolaudaci. Obstaráme kompletaci dokumentů od jednotlivých dodavatelů prací, zpracujeme a podáme návrh o kolaudaci stavby, zastoupíme klienta při kolaudačním řízení a jiných souvisejících jednáních. Spolupracujeme se stavebním úřadem v rámci zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí a díky tomu vše proběhne hladce.

Mám zájem o službuNapište nám
Inženýrská činnost

Rozpočtování staveb je nezbytné pro stanovení celkové hodnoty realizované stavby či rekonstrukce. V oblasti rozpočtování staveb provádíme komplexní služby pro fyzické osoby, developery, investory, stavební firmy, organizace státní správy a jiné. V rámci cenového managementu zhotovujeme položkový rozpočet stavby, výkaz výměr, slepý rozpočet a nezávislý kontrolní rozpočet.

Mám zájem o službuNapište nám
Kontaktní formulář

Jdete do toho s námi? Napište nám.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Top