Ostrava

Expediční skladové boxy jsou postaveny pro potřeby Ostravské firmy, nabízí 200m2 skladové plochy. Jedná se o kombinovaný nosný systém. Stěny jsou monolitické. Střešní konstrukce je nesena ocelovými válcovanými sloupy a nosníky. Krytinou je pozinkovaný trapézový plech.

Ostatní průmyslové stavby
Top