Technický dozor investora

Zajišťujeme stavební i technický dozor ve městě Brně a okolí, hájíme zájmy investora v souladu s platnou legislativou.

Tvoříme odborný mezistupeň mezi investorem a dodavateli prací, díky kterému můžete mít jistotu, že jsou sjednané práce prováděny v odpovídající kvalitě, ceně, lhůtě a zda je dodržován stanovený postup realizace projektu. Dohlížíme na průběh stavby, harmonogram prací, technologické postupy, normy i předpisy, a to včetně kontroly vedení stavebního deníku a soupisu provedených prací.

Nespornou výhodou využití služeb technického/stavebního dozoru je skutečnost, že při stavbě a realizaci projektu víme, na co máte nárok, co je potřeba sledovat a vytváříme tak most mezi vámi a ostatními subjekty podílejícími se na stavbě.

Technický versus stavební dozor investora

Technický dozor investora provádí odborník, který zastupuje vaše zájmy, hlídá průběh a realizaci výstavby a kontroluje, zda je vše podle plánů a ujednání. Technický dozor komunikuje, domlouvá a řeší průběh realizace projektu se stavbyvedoucím, v případě sporů či při vzniknutí tzv. třecích ploch však zastupuje vás – vaši smluvní stranu. Jakékoliv případné požadavky z vaší strany dále tlumočí stavbyvedoucímu, který je zpravidla zaměstnancem stavební firmy, je placen firmou a jedná tak ve prospěch firmy. Je to však člověk, který má zodpovědnost za vše, co se děje na staveništi.

Technický dozor uskutečňuje tedy odborník, který je prostředníkem mezi vámi a firmou realizující výstavbu.

Stavební dozor investora má odborné vzdělání a vlastní autorizaci na pozemní stavby, bez které by jinak nemohl zastávat danou funkci. Pakliže stavební dozor splní veškeré podmínky pro udělení autorizace na pozemní stavby, může se této činnosti věnovat a dělat dozor u všech pozemních staveb (tj. cihlové domy, dřevostavby, chaty, montované domy atd.).

Stavební dozor je vyžadován pouze při stavbách tzv. svépomocí. Pokud se někdo rozhodne pro stavbu svépomocí (s využitím vlastních znalostí, zkušeností,…), je potřeba, aby si obstaral (případně vytvořil vlastní) formulář či prohlášení. Zde už záleží na konkrétním úřadu a územním plánu, kde se rozhodnete zahájit stavbu. Někdy úřad vyžaduje stavební dozor, jinde budou preferovat, aby byl účastníkem na stavbě stavbyvedoucí. V každém případě – potřeba přítomnosti a účasti stavebního dozoru nebo stavbyvedoucího na stavbě svépomocí se týká veškerých budov pro bydlení.

Kontaktní formulář

Jdete do toho s námi? Napište nám.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Top