Staré Brno, Vodní ul.

Sedmi podlažní bytový dům leží na Vodní ul. v Brně. Dům vyplňuje proluku a doplňuje tak uliční čáru bytových domů. Svým členěním koresponduje se sousedním objektem. Dům zajišťuje atraktivní bydlení v lukrativní části města. Objekt je vynesen na základových pilotech. Kombinovaný konstrukční systém zděný s ŽB nosným systémem. Horizontálními konstrukcemi jsou monolitické stropní desky a plochá střecha.

Ostatní bytové domy
Top