Slatina

Administrativní budova se nachází v průmyslové zóně v Brně, Slatině. Objekt je sídlem rozvíjející se firmy, uvažuje s možností nástavby. Objekt se sestává ze tří kanceláří, archívu, denní místnosti, prostoru pro dispečink a technického jádra s hygienickým zázemím. Vertikální konstrukční systém zděný z porobetonových tvárnic. Stropní konstrukce je monolitická železobetonová. Objekt je nad 1. NP zastřešen pochozí plochou střechou, nad 2. NP je střecha pultová, nepochozí.

Ostatní stavby
Top